2012-10-14
Fundacja

Funadacja VOIFIA powstała w marcu 2012 roku i skupia młode osoby z województwa Podlaskiego, które połączyła chęć działania dla lokalnej społeczności. Mimo młodego stażu fundacji jej uczestnicy od lat są zaangazowani w rożnorodne projekty w ramach programu Młodzież w działaniu. Jako uczestnicy i współorganizatorzy wzięliśmy czynny udział w kilkunastu wymianach młodzieży mających miejsce w kilku różnych krajach (między innymi w Holandii, Grecji i Czechach). Ponadto posiadamy doświadczenie w zakresie formalnej i nieformalnej edukacji, psychologii, pracy trenerskiej, koordynacji projektów, organizowaniu spotkań międzynarodowych oraz pracy z dziećmi i młodzieżą.